German translators

Name

Renata

Language combinations from German to Czech, from Czech to German – judicial translator
Education Svodobná univerzita v Berlíně
Svodobná univerzita v Berlíně
Obor: Všeobecné lékařství
Všeobecná státní jazyková zkouška
Speciální překladatelská státní jazyková zkouška.
Jmenována soudní tlumočnicí
Experience, References Překlad několika knih s lékařskou tématikou, překlady pro soukromé osoby, firmy a agentury v ČR i v zahraničí. Specializace: právo, účetnictví, obchod, medicína, sociální záležitosti, doprava a automobilový průmysl.
Why choose me? Velmi dobrá znalost odborné terminologie z oblasti práva a medicíny, časová flexibilita.
Name

Jitka

Language combinations translator from German to Czech, from Czech to German
Education Vysoká škola dopravní v Drážďanech Obor: Ekonomie dopravy a spojů
Experience, References Překlady pro soukromé osoby, firmy a agentury v ČR. Specializace: účetnictví, ekonomie, právo
Why choose me? Letitá praxe, velmi dobrá orientace v ekonomických pojmech.
Name

Gabriela

Language combinations translator from German to Czech, from Czech to German
Education Pedagogická fakulta Hradce Králové Obor: učitelství pro ZŠ a SŠ – ukončeno státní zkouškou z historie a geografie Universita Passau Obor: germanistika/romanistika
Experience, References Překladatelská a tlumočnická činnost pro významné pražské i mimopražské překladatelské agentury v oborech: stavebnictví, automobilový průmysl, pojišťovnictví, doprava, strojírenství, geografie, sociální služby.
Why choose me? CAT nástroje (transit), dlouholetá praxe, manžel je rodilý mluvčí, možnost konzultace.