Služby

ÚSPĚCH obchodování dnes závisí na schopnosti vytvořit a udržet si silné vztahy s klienty a zaměstnanci z různých zemí a kultur.

VYSOKÁ KVALITA našich překladatelských služeb vám umožní expandovat na nové mezinárodní trhy, a to s jistotou, že zpráva, kterou chcete sdělit, bude přesná a výstižná.

NEMUSÍTE PLATIT PROVIZI PRO PŘEKLADATELSKOU AGENTURU. U nás platíte cenu za kvalitní překlad. Neplatíte reklamu ani kanceláře na prestižní adrese. Získáte dokonalý servis přímo od profesionálních překladatelů a tlumočníků.

 • neúčtujeme příplatky za odbornost
 • dbáme nejen o jazykovou správnost, ale i o oborovou přesnost
 • nabízíme korektury rodilým mluvčím
 • připravíme překlad pro tisk
 • vynikáme v expresním dodání
 • zkušeně řídíme velmi rozsáhlé projekty
 • překlad zpracujeme v libovolném formátu
 • překlad opatříme soudním ověřením
 • zachováme terminologickou jednotnost
 • překládáme včetně grafické úpravy a tisku
 • zakázku vám doručíme jakýmkoliv způsobem

Naše překladatelské služby

Každý den  plníme všechna Vaše přání v oblasti profesionálních překladů.
Náš tým pro vás vyhotoví překlady v anglickém, německém, slovenském, polském, ruském a maďarském jazyce.
Rádi pro Vás, v rámci komplexního servisu, zajistíme i další jazyky.

Právní překlady

Překlady právních textů vyžadují vysokou překladatelskou odbornost. V konečném důsledku může znamenat chyba v překladu také změnu významu právního textu. Proto hlavně u soudních sporů je kvalitní právní překlad jedním ze základů úspěchu v soudním projednávání. Překlady realizujeme z různých oblastí práva, nejčastěji jde o obchodní, občanské a pracovní právo.

 • překlady smluv
 • překlady zákonů
 • překlady směrnic
 • překlady vyhlášek
 • překlady rozsudků
 • překlady účetních závěrek

Odborné překlady

Zkušenosti – během mnohaleté praxe v oboru jsme získali dokonalý přehled o potřebách našich klientů. Profesionalita – Na správnou gramatiku a stylistiku u odborných textů dbají naši rodilí mluvčí.

TECHNICKÉ PŘEKLADY

 • stavebnictví
 • energetika
 • odpadové hospodářství
 • plynárenství
 • chemická technologie
 • gumárenství a plasty
 • ropné produkty
 • kosmetická výroba
 • překlady zadávací dokumentace

 

PŘEKLADY EKONOMICKÉ

 • bankovnictví
 • mezinárodní obchod
 • finance
 • akciové a komoditní trhy
 • management
 • tiskové zprávy
 • účetnictví
 • lidské zdroje
 • překlady výročních zpráv

Úřední (soudní) překlady

(ověřené překlady/soudní překlady/úřední překlady/překlady s razítkem) jsou překlady určené zejména pro státní instituce a orgány v ČR a v zahraničí. Originál nebo notářskou kopii Vašeho dokumentu svážeme s překladem vyhotoveným soudním překladatelem a s doložkou s razítkem. Zajišťujeme též notářské ověření.

Tlumočnické služby

Konsekutivní (následné) tlumočení

Konsekutivní tlumočení patří mezi nejpožadovanější tlumočnické služby. U tohoto tlumočení se tlumočí dílčí úseky nebo jednotlivé věty pronášeného mluveného slova do cizího jazyka.

Simultánní (současné, konferenční, kabinové) tlumočení

Při simultánním tlumočení hovoří tlumočník současně s mluveným projevem řečníka a tlumočí jeho projev do cizího jazyka. Simultánní tlumočení se využívá především pro tlumočení většímu počtu lidí, kteří se účastní na dané akci.
Při konferenčním simultánním tlumočení sedí tlumočník v tlumočnické kabině a tlumočí souběžně s řečníkem. Jeho tlumočený projev je účastníkům interpretován pomocí moderních tlumočnických systémů. Zpravidla jsou přítomni dva naši tlumočníci, kteří se při tlumočení střídají.

Soudní tlumočení

Tlumočení se soudní doložkou zajišťujeme firmám a občanům zejména při jejich jednání s úřady, proto se také někdy nazývá jako úřední tlumočení, případně tlumočení s ověřením.
Soudní tlumočník musí být v ČR registrován u příslušného krajského soudu a pro výkon této činnosti má udělené zvláštní oprávnění. Úřední charakter tlumočení potvrzuje tlumočník otiskem kulatého razítka. Tlumočení tak splňuje požadavky státních orgánů ČR pro účely specifikovaných úředních úkonů.

 

Jsme komunikativní a flexibilní, k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Pracujeme efektivně a nebojíme se nových příležitostí.

Použití CAT nástroje

• Standardně používáme CAT nástroje Trados 2009, SDLX, Wordfast a Transit. Možnost

zpracování v dalších CAT nástrojích je závislá na požadované jazykové kombinace a rádi Vám ji zjistíme na dotaz.