Překladatelé

Překladatelské služby

Právní překladatel

Překlady právních textů vyžadují vysokou překladatelskou odbornost. V konečném důsledku může znamenat chyba v překladu také změnu významu právního textu. Proto hlavně u soudních sporů je kvalitní právní překlad jedním ze základů úspěchu v soudním projednávání. Překlady realizujeme z různých oblastí práva, nejčastěji jde o obchodní, občanské a pracovní právo.

Odborný překladatel

Zkušenosti – během mnohaleté praxe v oboru jsme získali dokonalý přehled o potřebách našich klientů. Profesionalita – Na správnou gramatiku a stylistiku u odborných textů dbají naši rodilí mluvčí.

Úřední a soudní překladatel

(ověřené překlady/soudní překlady/úřední překlady/překlady s razítkem) jsou překlady určené zejména pro státní instituce a orgány v ČR a v zahraničí. Originál nebo notářskou kopii Vašeho dokumentu svážeme s překladem vyhotoveným soudním překladatelem a s doložkou s razítkem. Zajišťujeme též notářské ověření.