Překladatelé angličtiny

Jméno

Pavel

Jazykové kombinace překladatel z angličtiny do češtiny, z češtiny do angličtiny
Vzdělání Vysoká škola stojní a textilní v Liberci Obor: technologie textilu a oděvnictví Filozofická fakulta Univerzity Palackého Obor: rozšiřující studium AJ Státní jazyková zkouška z AJ. Cambridge certificate of proficiency in English
Praxe, Reference Více než 17 let praxe, překlady dokumentů ekonomického zaměření, manuály a technické literatury z oblasti stavebnictví, elektra a kovovýroby.
Proč si vybrat mně? Výborná znalost terminologie technických oborů, rychlost.
Jméno

Michal

Jazykové kombinace překladatel z angličtiny do češtiny, z češtiny do angličtiny
Vzdělání ISŠ cestovního ruch v Českých Budějovicích (maturitní zkouška z AJ, NJ, ČJ a ekonome – s vyznamenáním) Kurs aplikované ekonomie Baťovy nadace pro mladé podnikatele Denní pomaturitní studium angličtiny na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze Denní vysokoškolské studium politologie na Univerzitě Karlově v Praze – z osobních důvodů předčasně ukončeno
Praxe, Reference Překlady pro významné firmy a překladatelské agentury v oborech obchodní korespondence a vnitropodnikové komunikace, sociální, politická a hospodářská tématika především v souvislosti s EU, loterijní a tabáková průmysl, tiskové zprávy, bankovnictví, ekonomie, právo.
Proč si vybrat mně? Přehled o politickém a ekonomickém dění v ČR i zahraničí, o informačních technologiích a spotřební elektronice, vysoká kvalita překladů.
Jméno

Magdaléna

Jazykové kombinace z angličtiny do češtiny, z češtiny do angličtiny – soudní překladatel
Vzdělání Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Obor: překladatelství a tlumočnictví – ruština/angličtina Jmenování soudním tlumočníkem Postgraduální kurz pro tlumočníky a překladatele – angličtiny – na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
Praxe, Reference Překlady pro soudy, advokátní kanceláře, soukromé osoby, vydavatelství a překladatelské agentury. Překlady naučně-populárních knih, beletrie, překlad materiálů týkajících se problematiky elektrárenství, překlady právních textů, legislativy EU z oblasti ekonomiky, dopravy, bankovnictví…
Proč si vybrat mně? Vysoké vzdělání v překladatelském oboru, výuka jazyků, velké zkušenosti v překladech různých oborů.